Kategorie

Niebezpieczne sÄ… alkaloidy sporyszu, ktĂłre mogÄ… prowadzić u pĹ‚odu nawet do obrazu ergotismus. ‚Azotyny wywoĹ‚ujÄ… methemoglobinemiÄ™, diuretyki tiazydowe – trombocytopeniÄ™, a leki przeciwkrzepliwe oraz salicylany (w maksymalnych dawkach) skazy krwotoczne z krwawieniami prowadzÄ…cymi nawet do obumarcia pĹ‚odu. Donoszono o uszkodzeniu czaszki pĹ‚odĂłw po stosowaniu acetarsolu. Przeciwwskazane do stosowania w ciÄ…ĹĽy sÄ… rĂłwnieĹĽ niektĂłre, obecnie zresztÄ… rzadko stosowane, Ĺ›rodki przeczyszczajÄ…ce, a mianowicie podofilina. W koĹ„cowych okresach ciÄ…ĹĽy i przed porodem nie naleĹĽy rĂłwnieĹĽ stosować duĹĽych dawek witaminy K. Obserwowano u noworodkĂłw matek, ktĂłre otrzymywaĹ‚y witaminÄ™ K w dawkach > 30 mg w dniach poprzedzajÄ…cych porĂłd, hi- perbilirubinemiÄ™ i niedokrwistość hemolitycznÄ….

Podsumowując powyższe rozważania, wydaje się, że słuszne są ogólnie akceptowane w Polsce zasady, że kobiety ciężarne nie powinny przyjmować żadnych leków, jeśli nie ma bezwzględnych wskazań, zwłaszcza w okresie trzech pierwszych miesięcy ciąży. W przypadku konieczności zastosowania leku o prawdopodobnym działaniu teratogennym lub embriotoksycznym, lekarz powinien rozważyć możliwość decyzji przerwania ciąży, wybierając niewątpliwie mniejsze zło niż prawdopodobieństwo urodzenia dżiecka z wadą wrodzoną.

Leave a Reply