Kategorie

Nerwy, których zakończenia wydzielają acetylocholinę, są zwane nerwami cholinergicznymi. Wszystkie przedzwojowe włókna układu autonomicznego są cholinergiczne. Pozazwojowe włókna opuszczające zwoje układu autonomicznego wydzielają w swoich zakończeniach acetylocholinę bądź noradrenalinę. W drugim przypadku noszą one nazwę włókien adrenergicznych. Oprócz unerwienia rdzenia nadnerczy, gruczołów potowych i tętniczek mięśni szkieletowych (p. ryc. 2.1), pozazwojowe włókna adrenergiczne tworzą eferentne nerwy układu współczulnego. Nato-

\ miast obecność pozazwojowych włókien cholinergicznych w nerwie determinuje przynależność nerwu do układu przywspółczulnego.

Farmakologiczny wpływ na czynność układu autonomicznego polega na hamowaniu lub pobudzaniu biosyntezy, rozpadu, uwalniania lub wychwytywania przekaźników chemicznych oraz na stosowaniu ich agoni- stów i antagonistów.

Leave a Reply