Kategorie

Nadwrażliwość na sukcynylocholinę. Często stosowany w anestezjologii środek zwiotczający, sukcynylocholina, wywołuje zwykle krótkotrwały (kilkuminutowy) bezdech. Niekiedy, przeciętnie w 1 na 2820 przypadków, bezdech ten utrzymuje się przez wiele godzin i może doprowadzić nawet do śmierci. Czas działania sukcynylocholiny, a więc długotrwałość bezdechu, zależy od enzymatycznej hydrolizy leku przez zawartą we krwi acetylocholinoesterazę (hydrolazę Ach).

Przyczyną przedłużonego działania sukcynylocholiny jest dziedziczna enzymopatia dotycząca osoczowej hydrolazy Ach. W surowicy ludzi dotkniętych tą enzymopatią znajduje się nietypowa hydrolaza Ach, która bardzo wolno rozkłada sukcynylocholinę i inne estry choliny. Wada enzymu przejawia się również tym, że jego aktywność jest słabo hamowana przez inhibitory typu dibukainy. Ten fakt wykorzystuje się do bio-chemicznych testów pozwalających wykrywać tę enzymopatię. Ostatnio stwierdzono również rzadko występujące mutanty charakteryzujące się

– 3- krotnie wiÄ™kszÄ… niĹĽ normalna aktywnoĹ›ciÄ… hydrolazy Ach. Osoby te sÄ… niewraĹĽliwe na normalne dawki sukcynylocholiny.

Leave a Reply