Kategorie

Odwrotnie, u SA stężenie leków metabolizowanych przez N-acetyla- cję jest mniejsze, a biologiczny okres półtrwania krótszy. W rezultacie stosowanie przeciętnych dawek leczniczych nie wywołuje pożądanego działania, prowadząc np. do nawrotów gruźlicy w czasie leczenia INH.

Wnioskiem praktycznym z powyższych faktów jest konieczność określenia fenotypu acetylacji u chorych, u których stosuje się leki metabolizowane przez N-acetylację.

Nadwrażliwość na leki wywołujące hemolizę. Sta-bilizacja błony krwinek czerwonych oraz zabezpieczenie przed oksydacyjną denaturacją hemoglobiny (wytwarzanie methemoglobiny) zależy od określonego stężenia redukowanego glutationu (GSH), od enzymów redukujących powstającą methemoglobinę do hemoglobiny oraz od właściwości samej hemoglobiny.

Leave a Reply