Kategorie

Wzór 2.2. Podobieństwo strukturalne między cząsteczkami alkaloidów o działaniu przywspół czulnym a cząsteczką acetylocholiny locarpus-jąborandi (w^ór 2.2). Leczniczo jest stosowana pilokarpina. Mu- skaryna jest. związkiem używanym w farmakologii i fizjologii doświadczalnej do badania czynności receptorów choiinergicznych M ma też znaczenie toksykologiczne. . :.J

Leave a Reply