Kategorie

Zatrucie muskarynÄ… (mycetismus nervo sus) wystÄ™puje np. po spoĹĽyciu muchomora plamistego (Amanita pantherina). Objawy zatrucia wystÄ™pujÄ… po upĹ‚ywie 15-120 min od chwili spoĹĽycia grzybĂłw i charakteryzujÄ… siÄ™ rozlanym pobudzeniem receptorĂłw choiinergicznych. Pojawia siÄ™ Ĺ‚zawienie, Ĺ›linienie, Ĺ›luzotok, „zlewne” poty, duszność, bolesne skurcze jelit i ĹĽoĹ‚Ä…dka, zapaść naczyniowo-sercowa, a nawet Ĺ›piÄ…czka. Rzad- \ ko wystÄ™pujÄ… drgawki. W grzybach tych oprĂłcz muskaryny znajduje siÄ™ alkaloid o dziaĹ‚aniu pobudzajÄ…cym oun. NajlepszÄ… odtrutkÄ… w zatruciu grzybami zawierajÄ…cymi gĹ‚Ăłwnie muskarynÄ™ jest atropina, ktĂłrÄ… w ‚zaleĹĽnoĹ›ci od nasilenia objawĂłw zatrucia podaje siÄ™ podskĂłrnie w dawce 1-5 mg. JeĹ›li wystarczajÄ…co wczeĹ›nie rozpoczÄ™to leczenie atropinÄ…, rokowanie jest pomyĹ›lne.

Znacznie groĹşniejsze jest zatrucie muchomorem sromotnikowym – Amanita phalloides, ktĂłry zawiera toksyny peptydowe: amanitynÄ™ i fa- loidynÄ™. Objawy zatrucia pojawiajÄ… siÄ™ po okresie utajenia trwajÄ…cym 5-15 h. Ich gwaĹ‚towne wystÄ…pienie i duĹĽy stopieĹ„ nasilenia spowodowaĹ‚y, ĹĽe tÄ™ formÄ™ zatrucia (zespół faloidowy – sromotnikowy) nazwano mycetismus choleriformis. Nagle pojawiajÄ… siÄ™ gwaĹ‚towne bĂłle brzucha, wymioty i biegunka. Szybko wystÄ™puje odwodnienie organizmu. Toksyczne peptydy uszkadzajÄ… wÄ…trobÄ™ i nerki. Po 2-3 dniach od chwili zatrucia WystÄ™puje żółtaczka, biaĹ‚komocz i skÄ…pomocz. Zatrutemu grozi bezmocz i mocznica. Skaza krwotoczna znamionuje uszkodzenie naczyĹ„ wĹ‚osowatych przez toksyny. Rokowanie jest niepomyĹ›lne, czÄ™sto osoby zatrute umierajÄ… po 5-10 dniach z powodu Ĺ›piÄ…czki wÄ…trobowej. Atropina jest nieskuteczna, a nawet przeciwwskazana w leczeniu zatrucia. Leczenie wyĹ‚Ä…cznie objawowe.

Leave a Reply