Kategorie

Dawki leków są obliczone dla człowieka o przeciętnej masie ciała 70 kg. Stwierdzono, że u ludzi o przeciętnej zawartości tkanki tłuszczowej istnieje liniowa zależność między dawką na kg masy ciała a stężeniem we krwi. Dla ludzi nie otyłych najbardziej właściwe jest dawkowanie leków w przeliczeniu na kg masy ciała.

We wszystkich przypadkach znacznych odchyleń masy ciała od tej normy, tj. dla ludzi bardzo niskich i szczupłych (np. 100 kg), należy liczyć się z dużymi niekiedy różnicami w efektach leków podawanych w dawkach najczęściej stosowanych leczniczo. Zwłaszcza istotne znaczenie mają różnice masy ciała wynikające z obrzęków lub znacznej otyłości. SLany te zmieniają objętość dystrybucyjną, prowadząc po zastosowaniu dawki najczęściej stosowanej leczniczo do różnych zmian stężenia leków w narządzie efek- torowym zależnie od ich właściwości fizykochemicznych.

Leave a Reply