Kategorie

Autonomiczny układ nerwowy (oun) dzieli się na 2 części: współczulną (pars sympathica) i przy współczulną (pars parasympathica). Obie części na ogół wpływają przeciwstawnie na czynność narządów wewnętrznych. Układ współczulny jest pobudzany w przypadku wzmożenia aktywności fizjologicznej organizmu (np. przygotowanie do walki lub obrony). Układ przywspółczulny zyskuje przewagę w okresie snu, trawienia, odpoczynku. Fizjologiczne funkcjonowanie obu układów w organizmie przyrównuje się do cugli i bata.

Gęstość unerwienia współczulnego i przywspółczulnego nie jest jednakowa w różnych narządach. Na przykład układ pokarmowy jest głównie pod wpływem układu przywspółczulnego, natomiast serce i naczynia krwionośne są oplecione gęściej nerwami współczulnymi niż przywspół- czulnymi. Leki pobudzające lub hamujące czynność obu części układu autonomicznego są stosowane w wielu chorobach. Umiejętne farma-kologiczne „sterowanie” stanem napięcia układu współczulnego i przywspółczulnego jest niezbędne np. w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, kolki wątrobowej i nerkowej, choroby nadciśnienio- wej i innych chorób.

Leave a Reply