Kategorie

Leki psychotropowe są jednymi z najczęściej stosowanych obecnie leków, również w lecznictwie ambulatoryjnym. Leki te modyfikują czynności oun, który odgrywa zasadniczą rolę w sprawności psychofizycznej kierowców. Zmieniają one przebieg procesów emocjonalnych i asocjacyjnych, równocześnie często wpływają na układ autonomiczny, a pośrednio na układ krążenia i układ ruchowy. Nie ulega zatem wątpliwości, że teoretycznie są one grupą leków stanowiących największe zagrożenie dla ruchu drogowego.

Stwierdzono, że neuroleptyki powodują przede wszystkim bardzo znaczne upośledzenie koncentracji uwagi. Powinien zatem obowiązywać zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osoby zażywające te leki, chociaż niektórzy eksperci uważają, że w poszczególnych przypadkach można pod kontrolą lekarza zezwolić chorym, leczonym, ambulatoryjnie niewielkimi dawkami neuroleptyków fenotiazynowych, na prowadzenie samochodu.

Leki kojące stanowią bardzo kontrowersyjny problem farmakologii komunikacyjnej, przede wszystkim ze względu na to, że są one często stosowaną grupą leków. Uważa się powszechnie, że leki kojące mogą prowadzić do zniekształcenia sądów, do podejmowania niewłaściwych decyzji, mogą ograniczać spostrzegawczość, uwagę, upośledzać zdolność do reakcji i pogłębiać zmęczenie i znużenie. Ponadto meprobamat i hydroksyzyna działają miorelaksacyjnie, zmniejszając napięcie i siłę skurczu mięśni szkieletowych, co ma zasadnicze znaczenie w sprawności prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednakże dokładne badania wykonane w Finlandii na zdrowych ochotnikach nie wykazały istotnego upośledzenia sprawności psychofizycznej. Niektórzy eksperci uważają nawet, że w określonych przypadkach, niektóre leki kojące, zwłaszcza pochodne benzodiazepiny, zastosowane w indywidualnie dobranych daw-kach, mogą nawet poprawiać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ hamują stany napięcia emocjonalnego i lęki.

Leave a Reply