Kategorie

Na pierwszy plan w zatruciu przewlekłym lekami nasennymi, zwłaszcza barbituranami, wysuwają się zaburzenia psychiczne, jak ospałość, upośledzenie procesów kojarzenia, pamięci i koncentracji uwagi, chwiej- ność afektywna z lękami (na przemian płacz i śmiech), drażliwość, skłonność do kłótni, urojenia paranoidalne i tendencje samobójcze. Towarzyszy temu wiele zaburzeń neurologicznych, np. oczopląs, zez, zawroty głowy, ataksja, zahamowanie odruchów powierzchniowych, zapalenie wielonerwowe, zaburzenia układu autonomicznego, nadmierne poty, zaburzenia naczynioruchowe ze skłonnością do hipotensji.

Leki kojące (ataraktyki). Leki kojące są względnie mało toksyczne przy podawaniu długotrwałym. Niemniej meprobamat może wywoływać m.in. zawroty i bóle głowy, objawy parkinsonopodobne, obojętność, znużenie oraz uczucie zmęczenia, senność i ospałość, z czym łączy się zmniejszenie aktywności fizycznej. Pochodne benzodiazepiny prowadzą do podobnych zmian psychicznych (ospałość i obojętność w stosunku do otoczenia) i somatycznych (zawroty i bóle głowy, objawy parkinsonoidalne).

Leave a Reply