Kategorie

Leki pobudzające układ przywspółczulny (parasympathicomimetica) wywołują podobne reakcje ustrojowe jak pobudzenie nerwów przywspółczulny ch (p. ryc. 2.4). Leki te dzieli się na 2 grupy:

– 1) leki dziaĹ‚ajÄ…ce bezpoĹ›rednio – estry choliny i alkaloidy cholinomimetyczne,

– 2) leki dziaĹ‚ajÄ…ce poĹ›rednio – inhibitory acetylocholino- esterazy, czyli hydrolazy acetylocholiny (lAchE).

Leki pierwszej grupy dziaĹ‚ajÄ… bezpoĹ›rednio na receptory cholinergicz – ne M bĹ‚ony postsynaptycznej obwodowej synapsy przywspółczulnej. Leki drugiej grupy wywierajÄ… podobne dziaĹ‚anie, lecz za poĹ›rednictwem endogennej acetylocholiny, ktĂłrej rozkĹ‚ad enzymatyczny jest zahamowany.

Acetylocholina nie jest lekiem w znaczeniu klinicznym, lecz poznanie jej czynności w pozazwojowej synapsie przywspółczulnej umożliwia zrozumienie działania właściwych leków parasympatykomimetycznych.

Leave a Reply