Kategorie

Uwaga: Oznaczanie fenytoiny we krwi (frakcja wolna + zwiÄ…zana) nie po-zwala na wĹ‚aĹ›ciwe „monitorowanie” stężenia. Heparyna WzmoĹĽona skĹ‚onność do krwawieĹ„, zwĹ‚aszcza u kobiet > 60 lat 2 v \ 1. Konieczność skru-pulatnego „moni-torowania” czasu krzepniÄ™cia krwi

Unikać wstrzyknięć domięśniowych oraz leków, które hamują agregację krwinek płytkowych (np. kwasu ace-tylosalicylowego). Lek Zmiany działania w stosunku do ludzi w sile wieku Prawdopodobny mechanizm Sugerowane

Klindamy- cyna Większa część występowania biegunek i rze- komo-bloniastego zapalenia jelita grubego u kobiet w podeszłym wieku Prawdopodobnie w na-stępstwie fizjologicznego zaparcia w podeszłym wieku oraz nieodpowiedniej diety Konieczność „moni-torowania” biegunek

Leave a Reply