Kategorie

Kofeina i salicylany przenikają do mleka w ilościach na ogół nieznacznych. Wbrew panującym do niedawna poglądom analgetyki pochodne fenantrenu (morfina, kodeina) nie są wydzielane do mleka w wykrywalnych stężeniach.

Stosując leki u karmiących matek, należy zawsze uwzględnić ich przenikanie do mleka, przy czym należy brać pod uwagę nie tylko działanie toksyczne dla oseska, lecz również możliwość alergizacji (np. przy stosowaniu antybiotyków, a zwłaszcza penicylin), jak też zmianę właściwości smakowych mleka. Należy pamiętać, że leki pojawiają się w mleku średnio po 30-90 min po ich podaniu, a wydzielanie trwa ok. 1 h. Stosując zatem w przypadku konieczności takie leki, jak przenikające do mleka chemioterapeutyki, alkaloidy sporyszu, benzodiazepiny, tiazydy, pochodne hydantoiny, należy zalecić przerwanie karmienia.

Leave a Reply