Kategorie

Interakcja leków może prowadzić do wielu niepożądanych, a nawet groźnych w skutkach następstw. Jednocześnie zjawisko interakcji „w rękach” doświadczonego lekarza może być wykorzystane w celach leczniczych.

W zakresie wchłaniania zasadnicze znaczenie lecznicze ma możliwość wzmagania wchłaniania trudno wchłaniających się leków z miejsca podania. Przy podawaniu leków podskórnie stosuje się m.in. hialuroni- dazę.

Zahamowanie lub zwolnienie wchłaniania leków stosuje się zarówno w celu przedłużenia ich działania (np. penicylina benzatynowa), jak i w celu utrudnienia wchłaniania zażytej trucizny z przewodu pokarmowego.

Leave a Reply