Kategorie

Tabela wartości biologicznych okresów półtrwania leków jest pożyteczna dla lekarza praktyka przede wszystkim ze względu na możliwość ustalenia właściwego schematu dawkowania leku. Takie postępowanie jest pożądane zwłaszcza w przypadku tych leków, które wymagają utrzymania stałego minimalnego stężenia leczniczego w organizmie, a zatem przede wszystkim dla leków chemioterapeutycznych, przeciwnowotwo- rowych i nasercowych.

Jeśli bowiem i0,5 danego antybiotyku jest krótki i antybiotyk jest podawany zbyt rzadko (w dużych przedziałach czasu), to stężenie przeciw- bakteryjne będzie utrzymywało się tylko przez krótki czas po podaniu leku. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że przy określonej wielkości

Leave a Reply