Kategorie

Istotny wpływ na biologiczny okres półtrwania ma interakcja leków w zakresie wiązania z białkami krwi. Biotransformacji ulega bowiem tylko część leku nie związana z białkami.

A zatem równoczesne zastosowanie leków, które wypierają dany lek z wiązań z białkami, skraca jego i0,5. Biologiczny okres półtrwania jest podstawowym parametrem farmakokinetycznym podawanym w wielu podręcznikach farmakologii klinicznej. Jego wartość w odniesieniu do stosowanych w lecznictwie leków mieści się najczęściej w granicach od kilkunastu minut do kilkudziesięciu godzin (tab. 1.10).

Leave a Reply