Kategorie

Interakcja (interferencja) leków jest to wzajemne oddziaływanie leków na siebie, tzn. wpływ jednego leku na wynik działania drugiego jednocześnie stosowanego leku.

Rozróżniamy 3 rodzaje interakcji, a mianowicie: – 1) farmaceutycznÄ…, 2) farmakodynamicznÄ…, 3) farmakokinetycznÄ….

Na interakcje farmaceutyczne składają się chemiczne i fizykochemiczne niezgodności recepturowe, czyli wzajemne reagowanie leków ze sobą przed ich wchłonięciem do organizmu. Zaliczamy tu również zmiany w tzw. dostępności biologicznej. Zagadnienia te są w zasadzie domeną farmacji stosowanej.

Leave a Reply