Kategorie

Inhibitory AchE (IAchE) hamują enzymatyczny rozkład Ach i powodują gromadzenie się tego przekaźnika we wszystkich synapsach cholinergicznych, co wywołuje pobudzenie pozazwo- jowych zakończeń przywśpółęzulnych, zwojów autonomicznych, płytki nerwowo-mięśniowej mięśni szkieletowych oraz cholinergicznych synaps oun. Wśród inhibitorów AchE znajdują się leki oraz trucizny używane jako środki owadobójcze w rolnictwie (pestycydy, insektycydy) i jako gazy bojowe.

Zasadnicza różnica miÄ™dzy lekami a truciznami w grupie inhibitorĂłw AchE polega na tym, ĹĽe leki sÄ… bardzo powoli hydrolizowane przez enzym (ryc. 2.9), natomiast trucizny Ĺ‚Ä…czÄ… siÄ™ praktycznie nieodwracalnie z czÄ…steczkÄ… enzymu, aczkolwiek w szczegĂłlnych warunkach dysocjacja kompleksu AchE – trucizna jest moĹĽliwa. Leki tej grupy okreĹ›la siÄ™ powszechnie jako odwracalne IAchE, a trucizny – jako nieodwracalne IAchE.

Leave a Reply