Kategorie

Głodzenie prowadzi do upośledzenia procesów hydroksylacji acetanilidu, demetylacji petydyny, a zwłaszcza do upośledzenia procesów sprzęgania z kwasem glukuronowym. Jak już wspomniano, głodzenie częściowo może jednak niekiedy powodować wzrost aktywności niektórych enzymów, m.in. oksydazy heksobarbitalowej, co prowadzi do skrócenia i osłabienia siły działania tego barbituranu. Głodzenie długotrwałe, zwłaszcza niedobory białkowe, powodują poza tym hipoalbuminemię i zmniejszenie stopnia wiązania leków przez białka krwi. Wchłonięte do krwi leki znajdują się wówczas w większym stopniu w postaci wolnej i działają silniej, lecz krócej.

Bardzo znaczny wpływ na metabolizm mają choroby gruczołu tarczowego. W nadczynności dochodzi np. do skrócenia ic,5 fenazonu, w niedoczynności zaś do przedłużenia. Kliniczną konsekwencją tego mogą być zmiany stężenia leków. Wpływ innych stanów patologicznych na metabolizm leków omówiono na str. 61.

Leave a Reply