Kategorie

Wpływ wieku na niektóre parametry farmakokiné- tyczne sulfametoksypirydazyny u niemowląt właściwości wypierania bilirubiny z połączeń białkowych, co przy zwiększonej przepuszczalności bariery krew/mózg i niezdolności do sprzęgania bilirubiny z kwasem glukuronowym stwarza ryzyko toksycznego uszkodzenia mózgu.

Noworodki mają upośledzoną zdolność wydalania nerkowego leków. Między innymi u noworodków ludzkich znacznie wolniejsze jest wydalanie penicyliny, oksacyliny, sulfonamidów i paracetamolu, Xv następstwie czego znacznie dłuższy jest ich biologiczny okres półtrwania. Skuteczne stężenie penicyliny po podaniu jednorazowej dawki leczniczej utrzymuje się ok. 6 razy dłużej niż u dorosłych.

Leave a Reply