Kategorie

FarmakokinetykÄ™ (farmakcm – lek i kinesis – ruch) moĹĽna okreĹ›lić jako naukÄ™ o ruchu leku w organizmie. Zajmuje siÄ™ ona przede wszystkim iloĹ›ciowÄ…, matematycznÄ… ocenÄ… losĂłw lekĂłw w ĹĽywym organizmie, czyli procesĂłw wchĹ‚aniania, dystrybucji, biotransformacji i wydalania.

– Na podstawie matematycznej analizy pomiarĂłw stężenia leku we krwi i (lub) w moczu umoĹĽliwia dostarczenie lekarzowi praktycznych wskazĂłwek na temat racjonalnego dawkowania lekĂłw u poszczegĂłlnych chorych. NaleĹĽy uĹ›wiadomić sobie, ĹĽe lekarz klinicysta nie ma moĹĽliwoĹ›ci zbadania, w jakim stopniu dany lek podany np. domięśniowo wchĹ‚onÄ…Ĺ‚ siÄ™ do krwi i jak szybko przeniknÄ…Ĺ‚ do tanek. Nie moĹĽe rĂłwnieĹĽ przewidzieć dokĹ‚adnie, jak dĹ‚ugo dany lek bÄ™dzie utrzymywaĹ‚ siÄ™ we krwi na potrzebnym poziomie. Lekarz klinicysta nie ma przecieĹĽ moĹĽliwoĹ›ci zbadania stężenia podanego leku w tkance efektorowej, a to moĹĽe decydować o skutecznoĹ›ci terapii. Farmakokinetyka jest wĹ‚aĹ›nie tÄ… dziedzinÄ… farmakologii klinicznej, ktĂłra moĹĽe dostarczyć tych i wielu innych bardzo istotnych dla skutecznej terapii informacji wyĹ‚Ä…cznie na podstawie analizy matematycznej krzywej stężenia danego leku we krwi lub w moczu.

Farmakokinetyka posĹ‚uguje siÄ™ umownym pojÄ™ciem tzw. kompartmen- tu. Kompartment jest to zespół tkanek lub narzÄ…dĂłw, ktĂłrych wspĂłlnÄ… cechÄ… jest fakt, ĹĽe stężenie leku’zachowuje siÄ™ w nich w sposĂłb homo- genny, to znaczy w kaĹĽdym okreĹ›lonym odcinku czasowym stężenie leku w kaĹĽdej części kompartmentu jest takie sarno.

Leave a Reply