Kategorie

Powierzchnia pod krzywą (AUC) po podaniu donaczyniowym będzie oczywiście większa. Jeśli określimy ją jako 100%, to wielkość AUC po podaniu pozanaczyniowym wyznacza procent wchłoniętej dawki. Dla lekarza praktyka umiejętność określania AUC może mieć istotne znaczenie dla podjęcia decyzji, czy zastosowanie danego leku, np. doustnie, we współistniejących zaburzeniach wchłaniania jest racjonalne, czy nie należy zwiększyć dawkowania lub przejść na podawanie pozajelitowe. Dla farmakologa i dla przemysłu farmaceutycznego określenie AUC pozwala wyznaczać tzw. dostępność biologiczną leku (biodostęp- ność), tzn. ułamek podanej dawki leku dostającej się do krążenia, oraz szybkość, z jaką ten proces zachodzi.

Farmakokinetyka jest obecnie bardzo rozbudowywaną i niewątpliwie przyszłościową dziedziną wiedzy interdyscyplinarnej, wymagającej najczęściej współpracy farmakologa (klinicznego lub doświadczalnego), analityka i matematyka.

Leave a Reply