Kategorie

Charakterystyczne cechy strukturalne odwracalnych inhibitorĂłw AchE. Budowa chemiczna. Pierwowzorem odwracalnych IAchE jest alkaloid z bobu kalabarskiego (Physostigma venenosu.m) – fizostygmina. Fizostygmina i jej syntetyczne pochodne (wzĂłr 2.3) majÄ… nastÄ™pujÄ…ce cechy budowy chemicznej: podobnie jak Ach zawierajÄ… czwartorzÄ™dowÄ… grupÄ™ amoniowÄ… i w przeciwieĹ„stwie do Ach zawierajÄ… w czÄ…steczce pierĹ›cieĹ„ aromatyczny. Fizostygmina i wiÄ™kszość jej syntetycznych pochodnych (z wyjÄ…tkiem edrofonium) sÄ… estrami kwasu karbaminowego. Jak juĹĽ stwierdzono na przykĹ‚adzie karbacholu i betanecholu (p. rozdz. 2.2.1.2), zamiana w czÄ…steczce Ach reszty kwasu octowego na resztÄ™ kwasu kar-baminowego zmniejsza wraĹĽliwość zwiÄ…zku na rozkĹ‚ad enzymatyczny przez AchE.

Pierwowzorem nieodwracalnych IAchE jest syntetyczny zwiÄ…zek – flu- orofosforan diizopropylu (DFP). Wszystkie trucizny tej grupy sÄ… organicznymi estrami kwasu ortofosforowego (tab. 2.1).

Mechanizm działania. Odwracalne IAchE podobnie jak Ach wiążą się z zaczepem anionowym i estrowym AchE (np. prostygmina) lub tylko z zaczepem anionowym (np. edrofonium). Siła i czas ich działania zależą od stopnia powinowactwa do enzymu i szybkości rozkładu przez enzym (np. prostygmina) lub szybkości dysocjacji od enzymu (np. edrofonium). Gdy enzym jest unieczynniony przez inhibitor, wówczas Ach gromadzi się w synapsach cholinergicznych. Spośród odwracalnych IAchE jedynie naturalna fizostygmina nie ma ugrupowania amoniowego i dlatego najłatwiej przenika do oun, wywołując objawy pobudzenia mózgowia.

Leave a Reply