Kategorie

Jak już wspomniano, przez działanie toksyczne rozumiemy skutki działania dawek większych niż lecznicze, zatem następstwa przedawkowania. Odróżniamy następujące rodzaje przedawkowania:

– 1. Przedawkowanie bezwzglÄ™dne – tzn. nastÄ™pstwa toksycznych dawek lekĂłw. – 2. Przedawkowanie kumulacyjne – nastÄ™pstwo kumulacji. tzn. gromadzenia siÄ™ lekĂłw wskutek podawania dawek wiÄ™kszych niĹĽ dawki eliminowane w danym czasie. PrzykĹ‚adem kumulacyjnego przedawkowania mogÄ… być objawy toksyczne, ktĂłre wystÄ™pujÄ… po podaniu leczniczej dawki strofantyny choremu leczonemu glikozydami naparstnicy. Glikozydy naparstnicy ulegajÄ… w organizmie tak znacznej kumulacji, ĹĽe dawki strofantyny natrafiajÄ… na nasycony juĹĽ glikozydami na- sercowymi miÄ™sieĹ„ sercowy i wywoĹ‚ujÄ… objawy zatrucia.

– 3. Przedawkowanie wzglÄ™dne – nastÄ™pstwa toksyczne, ktĂłre wystÄ™pujÄ… po podaniu dawek teoretycznie wĹ‚aĹ›ciwych, a zatem nie wiÄ™kszych niĹĽ przeciÄ™tnie stosowane, lecz mogÄ… to być dawki zbyt duĹĽe dla danego chorego. PrzyczynÄ… wzglÄ™dnego przedawkowania moĹĽe być niewydolność narzÄ…dĂłw wydalniczych (np. nerek), upoĹ›ledzona czynność detoksykacyjna organizmu (ciężkie uszkodzenie wÄ…troby, rĂłwno-czesne podanie inhibitorĂłw enzymatycznych), poza tym różne formy interakcji farmakolcinetycznej oraz zmiany stanu czynnoĹ›ciowego narzÄ…dĂłw efektorowych.

Leave a Reply