Kategorie

Wśród czynników rakotwórczych istotną rolę odgrywają czynniki chemiczne. Wśród nich mogą być również związki stosowane jako leki. Należy zaznaczyć, że nie ma możliwości wykluczenia w pełni ewentualności działania rakotwórczego leków dopuszczonych do lecznictwa, ponieważ nawet najbardziej skrupulatne badania na zwierzętach nie są w stanie wykluczyć takiego działania u ludzi.

Jak wiadomo karcynogeneza chemiczna jest uwarunkowana interakcjÄ… miÄ™dzy zwiÄ…zkiem chemicznym a ukĹ‚adem enzymatycznym, wobec czego jest zrozumiaĹ‚e, ĹĽe różne gatunki, a nawet różne szczepy tego samego gatunku mogÄ… reagować w różny sposĂłb. 2-Naftyloamina wywoĹ‚uje u myszy nowotwory nerek, u psĂłw i ludzi – nowotwory wÄ…troby, a u szczurĂłw nie dziaĹ‚a rakotwĂłrczo. A zatem brak dziaĹ‚ania rakotwĂłrczego u jednego gatunku zwierzÄ…t wcale nie musi Ĺ›wiadczyć o nierako- twĂłrczoĹ›ci tego zwiÄ…zku u ludzi i vice versa – wykazanie powstania nowotworĂłw u zwierzÄ…t laboratoryjnych nie musi bezwzglÄ™dnie Ĺ›wiadczyć o takiej moĹĽliwoĹ›ci u ludzi. Istnieje jednakĹĽe potrzeba prowadzenia rejestru wszystkich grup chemicznych o dziaĹ‚aniu rakotwĂłrczym, poniewaĹĽ stwarza to moĹĽliwość wiÄ™kszej ostroĹĽnoĹ›ci przy stosowaniu lekĂłw o budowie zbliĹĽonej do potencjalnych karcynogenĂłw.

Na pierwszym miejscu wśród substancji chemicznych o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym należy wymienić związki metali, zwłaszcza arsenu, chromu, niklu, kobaltu, selenu, ołowiu, cynku i żelaza. U chorych, u których stosowano przewlekle związki arsenu, stwierdza się nie tak rzadko występowanie raków skóry, przy czym nie udało się uzyskać podobnych nowotworów u zwierząt. Istnieją jednak przypuszczenia, że czynnikiem rakotwórczym w preparatach arsenu jest domieszka selenu.

Leave a Reply