Kategorie

Działanie IAchE na układ krążenia jest złożone ze względu na jednoczesne pobudzenie receptorów M w ęfektorach oraz pobudzenie receptorów N nie tylko w zwojach przywspółczulnych, lecz również w zwojacii współczuinych i nadnerczach. Najczęściej przeważa jednak działanie hi- potensyjne i pojawia się rzadkoskurcz.

Losy w organizmie. Fizostygmina łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, tkanki podskórnej i z worka spojówkowego. Wiązanie estrowe z kwasem karbaminowym ulega stosunkowo wolnemu hydrolityczne- mu rozkładowi przez AchE i BuchE, w wyniku czego powstają nieczynne produkty. Czas działania po wstrzyknięciu podskórnym 1 mg fizostygminy wynosi ok. 2 łu

Neostygmina i inne syntetyczne odwracalne IAchE źle się wchłaniają z przewodu pokarmowego wskutek dużej polarności cząsteczki, uwarunkowanej obecnością grupy amoniowej (p. wzór 2.3). Ponadto ulega ona rozkładowi w przewodzie pokarmowym. Skuteczna pozajelitowa dawka neostygminy wynosi 0,5-2 mg, a równoważna dawka doustna 30 mg. Metabolizm neostygminy w organizmie nie jest znany.

Leave a Reply