Kategorie

Utrudnienie odpływu płynu z przedniej komory oka do zatoki żylnej twardówki szerzeniem źrenicy (mydriasis) i porażeniem akomodacji (cycloplegia). Znaczniejszy wzrost ciśnienia płynu śródgałkowego po podaniu atropiny występuje tylko u chorych na jaskrę z zamknięcia kąta przesączania. Porównanie działania atropiny i fizostygminy na ciśnienie płynu śródgałkowego, w jaskrze z zamknięcia kąta przesączania, przedstawiono na ryc. 2.13.

PrzewĂłd pokarmowy. W przewodzie pokarmowym atropina zmniejsza napiÄ™cie mięśni gĹ‚adkich i ruchy perystaltyczne. DziaĹ‚anie atropiny na zwieracze nie jest jednoznaczne. Czasami obserwuje siÄ™ skurcz zwieraczy. Atropina jest bardzo skuteczna jako lek hamujÄ…cy dziaĹ‚anie zwiÄ…zkĂłw parasympatykomimetycznych na przewĂłd pokarmowy, natomiast jest nieco mniej skuteczna jako lek znoszÄ…cy fizjologicznÄ… lub patologicznÄ… impulsacjÄ™ nerwu bĹ‚Ä™dnego w obrÄ™bie narzÄ…dĂłw trzewnych. Atropina szczegĂłlnie silnie hamuje czynność wydzielniczÄ… Ĺ›linianek, a znacznie sĹ‚abiej wpĹ‚ywa na czynność wydzielniczÄ… ĹĽoĹ‚Ä…dka. W dawkach leczniczych atropina zmniejsza gĹ‚Ăłwnie objÄ™tość wydzielanego soku ĹĽoĹ‚Ä…dkowego, w znacznie mniejszym stopniu wpĹ‚ywajÄ…c na stężenie w nim kwasu solnego. Atropina hamuje gĹ‚Ăłwnie „podstawowe” wydzielanie so-ku ĹĽoĹ‚Ä…dkowego, dlatego teĹĽ najsilniej przeciwwydzielniczo dziaĹ‚a podana przed snem. Atropina praktycznie nie wpĹ‚ywa na wydzielanie soku trzustkowego i żółci, aczkolwiek znosi stany skurczowe przewodĂłw trzustkowego i żółciowego oraz pÄ™cherzyka żółciowego.

Drogi moczowe i macica. Atropina znosi napięcie mięśni gładkich miedniczek, moczowodów i pęcherza moczowego, natomiast tylko nieznacznie wpływa na skurcze macicy.

Leave a Reply