Kategorie

Większość bardzo rozwiniętych ośrodków badawczych ma na swoje usługi zespoły specjalnie przystosowanych i zaprogramowanych maszyn matematycznych, pozwalające na szybkie i dokładne wyliczenie potrzebnych danych farmakokinetycznych:

Dla lekarza praktyka jednakże istotną wartość poza wspomnianą już wyżej wartością AUC mają następujące dane farmakokinetyczne:

– 1) objÄ™tość dystrybucji i współczynnik dystrybucji,

– 2) staĹ‚a eliminacji i zwiÄ…zany z tym biologiczny okres półtrwania.

Objętość dystrybucji

Pojęcie objętości dystrybucji wprowadza wiele zamieszania. Należy bowiem wyraźnie odróżnić prawdziwą objętość dystrybucji i pozorną objętość dystrybucji.

Prawdziwa objÄ™tość dystrybucji jest to objÄ™tość organizmu, do ktĂłrej dociera lek. Ogranicza siÄ™ ona gĹ‚Ăłwnie (w odniesieniu do lekĂłw rozpuszczalnych w wodzie) do objÄ™toĹ›ci wody organizmu. JeĹ›li lek rozmieszcza siÄ™ w caĹ‚kowitej wodzie organizmu, tzn. w wodzie krwi, pĹ‚ynu pozakomĂłrkowego i pĹ‚ynu wewnÄ…trzkomĂłrkowego, jak fenazon, to prawdziwa objÄ™tość dystrybucji rĂłwna siÄ™ ok. 60% masy ciaĹ‚a, tj. ok. 40 1 u dorosĹ‚ego czĹ‚owieka. JeĹ›li lek nie przenika do wnÄ™trza komĂłrek i rozmieszcza siÄ™ tylko we krwi i wodzie pozakomĂłrkowej, jak streptomycyna czy bromki, wĂłwczas ich prawdziwa objÄ™tość dystrybucji wynosi ok. 15-27% masy ciaĹ‚a, czyli przeciÄ™tnie 10–20 1. JeĹĽeli lek (np. dekstran) nie przenika poza krwiobieg oraz nie wnika do krwinek i nie Ĺ‚Ä…czy siÄ™ z biaĹ‚kami osocza, to jego prawdziwa objÄ™tość dystrybucji bÄ™dzie rĂłwna objÄ™toĹ›ci osocza, tj. bÄ™dzie wynosiĹ‚a ok. 4% masy ciaĹ‚a, czyli ok. 3 1.

Pozorna objętość dystrybucji (VD) jest wartością matematyczną i wyraża stosunek leku we krwi do całkowitej ilości leku w organizmie. W zależności od stopnia wiązania z białkami krwi i tkanek oraz rozpuszczalności w lipidach, pozorna objętość dystrybucji może wynosić 0,04-20 l/kg. W przypadku związków nie wiążących się z białkami lub innymi składnikami tkanek pozorna objętość dystrybucji równa się objętości prawdziwej.

Leave a Reply