Kategorie

W powstawaniu lekozależności istotną rolę odgrywa dawka leku. W odniesieniu do analgetyków narkotycznych nawet kilku-kilkunastodnio- we podawanie dawek leczniczych może u osób podatnych Wytworzyć uzależnienie. Natomiast w przypadku wielu innych leków, m.in. amfetaminy lub środków psychodysleptycznych, dawka stosowana musi przewyższać na ogół 2-8-krotnie dawkę leczniczą, aby doprowadzić do lekozależności.

Droga podania również odgrywa pewną rolę w powstawaniu lekozależności. Podanie doustne stwarza mniejsze niebezpieczeństwo niż podanie pozajelitowe (większe stężenie we krwi).

LekozaleĹşność wytwarza siÄ™ trudniej, jeĹ›li lek jest stosowany z odpowiednio dĹ‚ugimi przerwami. Bardzo istotnÄ… rolÄ™ odgrywa czas stosowania. Jest on jednak bardzo różny dla poszczegĂłlnych lekĂłw – dla opium i morfiny dość krĂłtki – kilka-kilkanaĹ›cie dni, dla wiÄ™kszoĹ›ci Ĺ›rodkĂłw psychopobudzajÄ…cych – wiele tygodni, dla alkoholu etylowego – z reguĹ‚y wiele lat (6-12 lat).

Leave a Reply