Kategorie

Podczas ciąży dochodzi do zaburzeń czynności wielu układów i narządów warunkujących zarówno zmiany losów leków w organizmie, jak i ich działanie m.in. przewodu pokarmowego, wątroby, nerek, układu krążenia oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Pod koniec ciąży dochodzi do charakterystycznego zaparcia. Zwolniony pasaż jelitowy może zwiększyć biodostępność leków trudno wchłaniających się, np. digoksyny, lub upośledzić biodostępność takich leków, jak chloropromazyna czy INH, które są częściowo metabolizowane w ścianie jelit.

Na ogół jednak stężenie leków we krwi zmniejsza się u kobiet ciężarnych po podaniu im nie zmienionych dawek. Przyczynia się do tego przede wszystkim zwiększenie objętości dystrybucji. Pod koniec ciąży zwiększa się objętość osocza i płynu pozakomórkowego (o ok. 50%). Tworzy się poza tym dodatkowy kompartment, a mianowicie płód o wła-ściwościach kompartmentu wolnowymiennego.

Leave a Reply