Kategorie

Biologiczny okres półtrwania zmienia się również w przebiegu chorób nerek (upośledzenie wydalania leków), wątroby (upośledzenie biotransformacji) (ryc. 1.25) i innych chorób (p. rozdz. 1.6.6).

Wpływ równocześnie podanych leków. Równoczesne zastosowanie leków, które wpływają na pH moczu (NH4C1, NaHC03), zmienia i0i5,leków o właściwościach silnych elektrolitów wskutek zmian wchłaniania zwrotnego w kanalikach nerkowych. Probenecyd przedłuża i0,s benzylopenicyliny w wyniku konkurencyjnego zahamowania wydalania antybiotyku przez kanaliki kręte nerek.

Wiele leków może wpływać na metabolizm innego leku (hamująco lub pobudzająco). Na przykład p-acetoaminofenol konkuruje z hydrokor- tyzonem o te same enzymy metabolizujące, w wyniku czego podany równocześnie przedłuża biologiczny okres półtrwania hydrokortyzonu.

Leave a Reply