Kategorie

Jak już wspomniano, nie ma leków skutecznych, które nie byłyby niebezpieczne (toksyczne). Zobrazowano to m.in. w tab. 1.17, zawierającej zestawienie stężeń leczniczych, toksycznych i śmiertelnych wybranych leków.

Jak widać z tego zestawienia, jest wiele leków, których stężenie lecznicze we krwi jest jedynie niewiele mniejsze od toksycznego, jak chinidyna, prokainamid, difenhydramina, sole litu i in. Wynikałoby z tego, że stosowanie zwłaszcza tych leków musi wiązać się z określonym ryzykiem.

Istnieją jednak pewne możliwości zmniejszenia niebezpieczeństw i objawów toksycznych leków. Można wyróżnić następujące kierunki:

– 1. Optymalizacja dawkowania.

– 2. PrzeciwdziaĹ‚anie objawom niepoĹĽÄ…danym.

– 3. WybiĂłrcze gromadzenie leku w narzÄ…dzie docelowym.

Optymalizacja dawkowania. Od dłuższego czasu panuje przekonanie, że dawkowanie leków nawet w przeliczeniu na kilogram masy ciała czy metr kwadratowy powierzchni nie zawsze jest wystarczająco bezpieczne i racjonalne.^ Istnieje znaczna rozbieżność między wielkością dawki leku a nasileniem jego działania. Określona bowiem dawka prowadzi do określonego stężenia we krwi, od którego zależy jego stężenie w biofazie i działanie farmakologiczne.

Po podaniu takich samych dawek np. stężenie fenytoiny u poszczególnych chorych różniło się ponad 20-krotnie. Aby przedłużyć czas pro- trombinowy z 18 do 21,5 s należało podać poszczególnym chorym dawki różniące się 5-krotnie.

Leave a Reply