Kategorie

I lujących zmienia w konsekwencji wyjściowy stan czynnościowy organizmu, a zatem i jego reaktywność na leki.

Bardzo istotny wpĹ‚yw na dziaĹ‚anie lekĂłw ma temperatura otoczenia, zwĹ‚aszcza jeĹ›li odbija siÄ™ na temperaturze ciaĹ‚a, tzn. prowadzi do hiper- lub hipotermii. Wykazano np., ĹĽe Ĺ›rodki pobudzajÄ…ce sÄ… znacznie bardziej toksyczne dla zwierzÄ…t przebywajÄ…cych w wysokiej temperaturze. Atropina jest znacznie bardziej toksyczna w klimacie tropikalnym niĹĽ umiarkowanym. Wziewne Ĺ›rodki znieczulajÄ…ce ogĂłlnie dziaĹ‚ajÄ… natomiast sĹ‚abiej w warunkach tropikalnych. W hipotermii sĹ‚abiej dziaĹ‚ajÄ… pochodne kuraryny (tubokuraryna), natomiast silniej pseudokuraryny (sukcynylocholina). U szczurĂłw poddanych silnemu ochĹ‚odzeniu zwiÄ™ksza siÄ™ szybkość hydroksylacji acetanilidu, a u ochĹ‚odzonych myszy – hydroksylacja 2-naftyloaminy. Wykazano, ĹĽe jest to nastÄ™pstwo reakcji stresowej i zwiÄ…zanym z tym wzmoĹĽeniem wydzielania glikokortykoste- roidĂłw, ktĂłre indukujÄ… enzymy mikrosomalne.

Nie tylko zresztą procesy biotransformacji, ale również inne procesy biochemiczne i fizjologiczne, takie jak wchłanianie, transport, rozmieszczenie i wydalanie, są uwarunkowane temperaturą ciała.

Leave a Reply