Kategorie

Author Archive

Niekiedy działania niepożądane są następstwem odległych konsekwencji działania leków. Nazywamy to wtórnym działaniem niepożądanym.

Takim działaniem jest np. dysbakterioza występująca po stosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania ze związaną z nią hipowitami- nozą B i K i zakażeniami wtórnymi. Wtórnym działaniem niepożądanym jest wytrzeszcz gałek ocznych występujący w czasie długotrwałego leczenia nadczynności gruczołu tarczowego lekami tyreostatycznymi, jako następstwo wzmożonego wydzielania tyreotropiny przez przedni płat przysadki.

Read the rest of this entry »

Jednym z istotnych czynników ułatwiających powstanie lekozależńości jest wytwarzanie się tolerancji na dany lek. Przez tolerancję rozumie: my zmniejszenie efektu danej dawki, prowadzące do konieczności jej zwiększenia w celu uzyskania pożądanego działania. Dla wielu środków zwiększenie tolerancji jest bardzo duże. Narkomani mogą przyjmować dawki dzienne przekraczające kilkakrotnie dawki śmiertelne. Palacze opium mogą wypalać do 50 g tzw. Chaydu, który stanowi specjalnie spreparowane opium. Te same ilości opium nałogowcy mogą zażywać doustnie. Morfinę narkoman przyjmuje w dawkach nawet do 5 g dziennie, a zatem w dawkach 20-krotnie przewyższających dawkę śmiertelną, heroinę do 2 g dziennie, petydynę także do 2 g, kokainę do 15 g dziennie.

Read the rest of this entry »

Antagonizm chemiczny polega na tym, że dwa leki reagują ze sobą i uniemożliwiają w ten sposób reakcję z właściwym receptorem. Reakcja ta może zajść poza organizmem i wtedy nosi nazwę niezgodności chemicznej, niekiedy jednak występuje w samym organizmie. Taki anta- gonizm zachodzi między związkami o właściwościach chelatujących, np. BAL (dimerkaptopropanol) lub EDTA (chelaton) a jonami metali ciężkich i jest wykorzystywany do leczenia zatruć arsenem, ołowiem i innymi metalami ciężkimi.

Read the rest of this entry »

Nieodwracalne IAchE z grupy organicznych estrów kwasu ortofosforowego są zwykle cieczami o dużej rozpuszczalności w lipidach. Pary lub aerozole tych trucizn są szybko wchłaniane z przewodu pokarmowego, z błon śluzowych i surowiczych, a nawet przez skórę. Nadmiar trucizny, który pozostaje po połączeniu się inhibitorów z estrami cho-liny, jest hydrolizowany lub utleniany, a produkty rozpadu wydalane z moczem.

Read the rest of this entry »

Leki tej grupy sÄ… konkurencyjnymi antagonistami Ach w zakresie receptorĂłw cholinergicznych M, dziÄ™ki czemu znoszÄ… objawy pobudzenia ukĹ‚adu przywspółczulnego. GĹ‚Ăłwnym przedstawicielem tej grupy jest roĹ›linny alkaloid atropina i pokrewny jej alkaloid hioscyna. Ponadto stosuje siÄ™ w lecznictwie wiele substancji półsyntetycznych i syntetycznych o farmakologicznym dziaĹ‚aniu zbliĹĽonym do roĹ›linnych pierwowzorĂłw. Ostatnio wyróżnia siÄ™ 2 rodzaje lekĂłw antymuskarynowych – dziaĹ‚ajÄ…ce na receptory Mi i M2 (atropina) oraz dziaĹ‚ajÄ…ce wybiĂłrczo •na receptory Mj w bĹ‚onie Ĺ›luzowej (pirenzepina).

Read the rest of this entry »

Są czynione również próby połączenia leków z innymi czynnymi związkami chemicznymi, nadającymi kompleksowi określony organotro- pizm. Na przykład połączenie cyklicznego węglanu erytromycyny z kwasem asparaginowym zwiększa powinowactwo tego kompleksu do tkanki płucnej, w wyniku czego erytromycyna gromadzi się w płucach w znacznie większym stężeniu.

Read the rest of this entry »