Kategorie

Atropina jest alkaloidem zbudowanym z cyklicznego aminoalkoholu – tropiny – poĹ‚Ä…czonego estrowo z aromatycznym hydroksykwasem kwasem tropowym (ryc. 2.11). NazwÄ… atropina /okreĹ›la siÄ™ mieszaninÄ™ dwu optycznie. czynnych izomerĂłw, a mianowicie L- i D-hioscyjaminy. Odmiana lewoskrÄ™tna, w przeciwieĹ„stwie do prawoskrÄ™tnej, dziaĹ‚a silniej na obwodowe struktury cholinergiczne niĹĽ na struktury oĹ›rodkowe.

Hioscyna (skopolamina) jest racemateni L,D-hioscyny. Hioscyna różni się chemicznie od atropiny jedynie obecnością mostka tlenowego w cyklicznym aminoalkoholu (p. ryc. 2.11).

Leave a Reply