Kategorie

Antagonizm chemiczny polega na tym, że dwa leki reagują ze sobą i uniemożliwiają w ten sposób reakcję z właściwym receptorem. Reakcja ta może zajść poza organizmem i wtedy nosi nazwę niezgodności chemicznej, niekiedy jednak występuje w samym organizmie. Taki anta- gonizm zachodzi między związkami o właściwościach chelatujących, np. BAL (dimerkaptopropanol) lub EDTA (chelaton) a jonami metali ciężkich i jest wykorzystywany do leczenia zatruć arsenem, ołowiem i innymi metalami ciężkimi.

Interakcje farmakokinetyczne. Interakcje w zakresie wchĹ‚aniania Jeden lek moĹĽe zmieniać wchĹ‚anianie drugiego leku w wyniku różnych mechanizmĂłw. Podczas jednoczesnego wchĹ‚aniania z przewodu pokarmowego dwu lub kilku lekĂłw moĹĽe wystÄ…pić: – 1. Adsorpcja na powierzchni np. na wÄ™glu leczniczym lub glince kaolinowej.

– 2. Tworzenie nie wchĹ‚aniajÄ…cych siÄ™ (lub trudno wchĹ‚aniajÄ…cych siÄ™) kompleksĂłw – np. tetracykliny z jonami magnezu, wapnia lub glinu, heksobarbitalu z dikumarolem.

– 3. Zmiany napiÄ™cia powierzchniowego – np. kwasy żółciowe, saponiny lub syntetyczne tenzydy, zmniejszajÄ…c napiÄ™cie powierzchniowe, wzmagajÄ… wchĹ‚anianie jelitowe rĂłwnoczeĹ›nie podanych lekĂłw.

– 4. Zmiany pH treĹ›ci pokarmowej – leki alkalizujÄ…ce zmniejszajÄ… wchĹ‚anianie sĹ‚abych kwasĂłw z ĹĽoĹ‚Ä…dka, mogÄ… natomiast zwiÄ™kszyć wchĹ‚anianie sĹ‚abych zasad. Leki zakwaszajÄ…ce treść jelitowÄ… mogÄ… zmniejszać wchĹ‚anianie lekĂłw zasadowych, leki alkalizujÄ…ce natomiast wzmagajÄ… wchĹ‚anianie lekĂłw kwaĹ›nych.

– 5. Konkurencja o systemy przenoĹ›nikowe – leki wchĹ‚aniajÄ…ce siÄ™ wskutek transportu czynnego, np. glukoza, zasady pirymidynowe, mogÄ… hamować wchĹ‚anianie lekĂłw o podobnej budowie chemicznej. Uracyl np. hamuje szybkość wchĹ‚aniania tyminy. Nawet leki o stosunkowo różnej budowie chemicznej, np. salicylan sodu i hydrazyd kwasu izonikotynowego, zmniejszajÄ… wzajemnie szybkość wchĹ‚aniania jelitowego.

– 6. Inne mechanizmy – wiele Ĺ›rodkĂłw przeczyszczajÄ…cych, np. solne Ĺ›rodki przeczyszczajÄ…ce lub parafina ciekĹ‚a oraz inne leki wzmagajÄ…ce perystaltykÄ™ jelit, moĹĽe hamować wchĹ‚anianie jelitowe lekĂłw. WystÄ™pujÄ…cy po niektĂłrych antybiotykach (np. po neomycynie lub tetracyklinach) tzw. zespół zĹ‚ego wchĹ‚aniania prowadzi rĂłwnieĹĽ do upoĹ›ledzenia wchĹ‚aniania wielu lekĂłw. Po podaniu dotkankowym dwu lub kilku lekĂłw jednoczeĹ›nie wystÄ™puje rĂłwnieĹĽ wpĹ‚yw jednego leku na wchĹ‚anianie drugiego. Leki zwężajÄ…ce naczynia, np. epinefryna, hamujÄ… wchĹ‚anianie, leki rozszerzajÄ…ce – wzmagajÄ…. WchĹ‚anianie z tkanek jest rĂłwnieĹĽ przyspieszane przez Ĺ›rodki zwiÄ™kszajÄ…ce depolimeryzacjÄ™ kwasu hialuronowego lub przez ogrzanie tkanki prowadzÄ…ce do miejscowego przekrwienia.

Leave a Reply