Kategorie

Antagonizm niekompetycyjny występuje wówczas, gdy punkty uchwytu działania agonisty i antagonisty są różne. Agonista niekompetycyjny może hamować zaindukowaną przez połączenie lek-recep- tor reakcję, np. przewodzenie bodźca lub skurcz mięśnia. Jeśli w antagonizmie kompetycyjnym zwiększenie stężenia agonisty może najczęściej całkowicie znieść działanie antagonisty, to w antagonizmie niekompetycyjny m nie można tego w pełni osiągnąć.

Przykładem antagonizmu niekompetycyjnego jest antagonizm między Ach lub prostygminą a papaweryną. Punkt uchwytu działania papaweryny leży bowiem nie w receptorze cholinergicznym, a w samej proto- plazmie mięśni gładkich.

SzczegĂłlnÄ… formÄ… antagonizmu niekompetycyjnego jest antagonizm allosteryczny. Antagonizm czynnoĹ›ciowy (funkcjonalny) polega na tym, ĹĽe dwa leki majÄ… przeciwne dziaĹ‚anie na dwa różne receptory tego samego narzÄ…du (np. receptor cholinergiczny i adrenergiczny w mięśniu sercowym) lub nawet w różnych narzÄ…dach (niektĂłrzy okreĹ›lajÄ… ten ostatni typ antagonizmu – fizjologicznym). Antagonizm czynnoĹ›ciowy wystÄ™puje np. przy rĂłwnoczesnym podaniu karbacholu i epinefryny. Epi- nefryna dziaĹ‚ajÄ…c na receptor adrenergiczny przyspiesza czynność ser-ca, przeciwdziaĹ‚a temu karbachol, pobudzajÄ…c receptor cholinergiczny.

Leave a Reply